Ny statistik för industrins energianvändning

Energimyndigheten publicerar nu statistik för industrins energianvändning under 2015.

Energimyndigheten ansvarar för Sveriges officiella energistatistik. I Industrins årliga energianvändning kan du läsa om vilka energibärare som dominerar inom industrin och hur mycket energi olika branscher använder. Statistiken är en årlig undersökning och nu finns siffrorna för 2015. I undersökningen ingår alla industriarbetsställen med fler än tio anställda. Energianvändningen är uppdelad på olika branscher (SNI 05-33) och olika energibärare.

Här hittar du statistiken.