Påminnelse: Utlysning Coacher för energi och klimat

Energimyndigheten utlyser 5 miljoner kronor inom Nationella regionalfondsprogrammet och projektet Coacher för energi och klimat (CEK). I denna utlysning välkomnas kommuner att enskilt, eller i samverkan med varandra, skicka in sin ansökan. Sista ansökningsdag är den 6 september 2017 kl. 12.00.

Utlysningens syfte är att stärka kommunerna i deras energirådgivning och öka energieffektivisering i målgruppen små och medelstora företag (SMF). Stödet riktar sig till enskild kommun eller kommuner i samarbete. I denna utlysning prioriteras ansökningar från kommuner/ kommunsamarbeten i län som i dagsläget inte omfattas av coachningsprojektet.

De kommuner eller kommunsamarbeten som beviljas medel får rollen att nå ut till SMF med en energianvändning under 300 MWh. Satsningen på coacher för energi och klimat, speciellt inriktade på SMF med en energianvändning lägre än 300 MWh, ger företag förutsättningar att genomföra fler energibesparande åtgärder och därmed en ökad energieffektivisering. Stödet som söks ska täcka en halvtidstjänst för en coach inklusive ekonomiansvarig för projektet samt omkostnader under projektperioden.

Läs mer om utlysningen.