Pressträff om överlämnade av strategisk plan för omställningen av transportsektorn till fossilfrihet

Imorgon, fredag den 28 april tar samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan emot en rapport som Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen på regeringens uppdrag gemensamt tagit fram.

Rapporten är en strategisk plan i syfte att bidra till omställningen av transportsektorn till fossilfrihet. Energimyndigheten har varit samordnande myndighet för framtagandet av rapporten som överlämnas av Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Tid: fredag 28 april kl. 13:00.

Plats: Pressrummet Rosenbad.

Presslegitimation krävs.

Mer information och anmälan till pressträffen.