300 miljoner kronor per år till minskade utsläpp från industrin

Energimyndigheten har fått i uppdrag att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser genom regeringens långsiktiga satsning Industriklivet. Satsningen ska bidra till omställningen som krävs för att uppnå netto nollutsläpp av växthusgaser till 2045.

Stödet ska gå till åtgärder som bidrar till att minska industrins processrelaterade utsläpp, såsom forsknings-, pilot- och demonstrationsprojekt, investeringar och förstudier. För att nå målet om nollutsläpp fram till 2045 behöver flera stora och komplexa tekniksprång göras inom industrin. Satsningen är på 300 miljoner kronor per år och pågår mellan 2018-2040.

– Vi ser mycket fram emot arbetet med Industriklivet. Storleken på satsningen och det långsiktiga perspektivet ger oss goda möjligheter att stödja den påbörjade omställningen inom industrin. Industriklivet blir ett mycket viktigt steg för att säkerställa konkurrenskraften i svensk industri samtidigt som vi bidrar till att uppnå klimatmålsättningen från Parisavtalet, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Delad risk för kostsamma projekt

Industriklivet innebär att staten delar risken med företagen för att den önskade utvecklingen ska ske. Stödets storlek och långsiktighet ger industrin goda möjligheter att ta de nödvändiga tekniksprången och satsa på de idag oftast oprövade teknikerna i demo- och pilotskala. Den teknikomställning som är nödvändig för att nå klimatmål kommer att stärka de företag som är först ut.

– Genom Industriklivet får Energimyndigheten större möjligheter att finansiera stora och kostsamma pilot- och demoprojekt som kompletterar vårt pågående arbete med stöd till forskning och innovation i industrin, säger Klara Helstad, chef för enheten hållbar industri på Energimyndigheten.