Ny innovationstävling söker världens bästa mobilitetslösningar

Nu lanseras den internationella innovationstävlingen Sustainable Mobility Challenge. Målsättningen är att hitta hållbara tjänster för vardagsresandet som är så pass attraktiva att behovet av att äga en egen bil minskar. Tävlingen arrangeras av Energimyndigheten och är en av flera initiativ för att minska CO2-utsläppen och bidra till transportsektorn är fossilfri senast år 2045.

Sustainable Mobility Challenge öppnar den 23 oktober och pågår till och med den 26 mars 2019. Den är öppen för ansökningar från hela världen och premierar lösningar som är användarvänliga, möter dagens behov av personliga resor och som samtidigt tar Sverige och världen mot en fossilfri framtid.

–Ska vi nå en fossilfri transportsektor senast år 2045 måste vi jobba på bred front. Vi vill att världens bästa mobilitetslösningar ska finnas i Sverige och därför går vi ut i en internationell innovationstävling. Vi vill hitta tjänster som kombinerar olika resealternativ och gör det till en sömlös tjänst. Vi hoppas hitta lösningar som är så bra att fler privatpersoner väljer bort bilen, säger Peter Engdahl, enhetschef Hållbar Transport på Energimyndigheten.

Tre vinnare får dela på en vinst om 1,5 MSEK. De introduceras även till potentiella privata och offentliga köpare av hållbara mobilitetslösningar på den svenska marknaden. För att ytterligare påskynda implementation av hållbara mobilitetstjänster i Sverige går Energimyndigheten i anslutning till tävlingens avgörande ut i en öppen samfinansierad utlysning med en statlig insats på 15 MSEK. Förhoppningen är att vinnarna i Sustainable Mobility Challenge, tillsammans med de potentiella köparna, ska ansöka om att testa någon eller några av de vinnande lösningarna.

Energimyndigheten driver på utvecklingen av ett hållbart energisystem och deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen. Sustainable Mobility Challenge är en del av Energimyndighetens strategiska program A Challenge from Sweden, ett program som för samman drivna kunder, leverantörer, investerare och experter för att skynda på samhällets omställning till 100 procent förnybar energi och visionen om ett hållbart energisystem.

A Challenge from Sweden har utvecklats i samarbete med Swedish Incubators & Science Parks. Totalt är 40 företag, fastighetsägare, städer, andra privata och offentliga köpare samt transportleverantörer med i programmet och tillsammans representerar de ca 1 miljon användare.