Statistik över transportsektorns energianvändning

Energimyndigheten publicerar nu statistik för transportsektorns energianvändning.

Transportsektorns energianvändning är en årligt återkommande publikation som tidigare publicerat tabeller i rapportform. Nu publiceras statistiken på en ny plattform, vilket möjliggör för användaren att själv bygga tidsserier och välja den statistik användaren är intresserad av.

Tabellerna redovisar årlig statistik över energianvändningen inom transportsektorn fram till och med 2016. Komplett statistik för 2017 publiceras i januari 2019.

Till statistiken för transportsektorns energianvändning.