25 länder kraftsamlar kring smarta elnätslösningar i Stockholm – delta du också

I april står Sverige värd för Stockholm Smart Grid Week – en kraftsamling kring smarta elnätslösningar med internationellt fokus. Geniknölarna ska gemensamt gnuggas kring utformning av framtidens elsystem och de möjligheter som smarta elnätslösningar kan ge. Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman och Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén inleder den öppna delen av konferensen.

Smart Grid Week i Stockholm anordnas av Energimyndigheten i samarbete med Forum för smarta elnät och det internationella nätverket International Smart Grid Action Network (ISGAN). Under en vecka träffas nationella experter från 25 länder för att utbyta erfarenheter och lärdomar kring utformningen av framtidens elsystem. Delar av konferensen är öppen för alla verksamma inom området.

– Under konferensens första dag genomförs ett antal interna aktiviteter, bland annat en sluten workshop om regelutveckling och erfarenheter av så kallade. regulatoriska sandlådor det vill säga pilot- och försöksverksamhet inriktad på regeltillämpning, regelutveckling och marknadsdesign. Vi hoppas att vi med detta kan skapa en internationell plattform för löpande dialog och samarbete kring klimatsmarta lösningar inom smarta elnät, säger Senja Nordström, senior rådgivare på Energimyndigheten.

En viktig del av konferensen handlar om att komma överens om gemensamma rekommendationer till Clean Energy Ministerial (CEM) i Vancouver i maj. CEM är ett samarbete mellan ett stort antal länder och som syftar till att skynda på den globala energiomställningen och öka tillgången av hållbara energilösningar.

– Målet är att vi i Stockholm ska enas om konkreta policybudskap av avgörande betydelse för omställning av elsystemen i hållbar riktning med stöd av smarta elnätslösningar. Det handlar både om konkreta tekniska möjligheter som vi vill sprida kunskap om och om marknadsdesign och erfarenheter inom reglering där vi lyfter fram goda exempel och lämnar rekommendationer inför mötet, säger Senja Nordström.

Även du som är verksam inom området kan delta

En dag under Smart Grids Week är öppen för alla som är verksamma inom branschen. Dagen handlar om hur:

  • digital