Utbildningserbjudande ScaleUp Master class

Har du ambitioner för att kunna nå internationella marknader och behöver verktyg för skala upp din verksamhet? ScaleUp Master class är en heldagsutbildning som riktar sig till små och medelstora företag med ambition att expandera på internationell marknad. Sista anmälningsdag är 26:e april.

Energimyndigheten samarbetar med ett antal experter inom affärsutveckling, kommersialisering, uppskalning och internationalisering. Syftet med dessa insatser är att bolag snabbare ska kunna nå ut på svenska och internationella marknader med sina energiinnovationer.  

Det finns gemensamma mönster och förutsägbara utmaningar som alla entreprenörer ställs inför vid olika faser i företagets tillväxt. Företag med skalbara system, processer och rutiner förbättrar förutsättningarna för att lyckas i varje tillväxtfas.

Utbildningen

Denna Master class genomförs av erfarna serieentreprenörer som själva gjort tillväxtresan från idé till börsintroduktion och baseras på en metodik utvecklat av MIT i Boston som förfinats under 20 år i ett stort antal snabbväxande företag i 33 länder.  

Utbildningen komemr att hållas 3 maj i Stockholm. Då antalet platser är begränsat kommer Energimyndigheten tillsammans med utföraren göra det slutgiltiga urvalet av deltagare.  

Erbjudandet är kostnadsfritt och riktar sig till samtliga företag i Sverige förutsatt att nedanstående krav är uppfyllda:

Kriterier

Energirelevans: Företagets erbjudande ska bidra till minskad klimatpåverkan, energieffektivisering eller ökad användning av förnybar energi.  

Innovation: Företagets erbjudande ska vara marknadsintroducerat samt vara unikt och/eller patentskyddat.  

Tillväxt: Företagets erbjudande ska ha internationell potential, vara skalbart samt kunna bidra till svensk tillväxt.  

Bolaget: Företaget ska vara ett svenskt aktiebolag och ett SMF med en omsättning av minst 10 MSEK