Tilldelning av utsläppsrätter avseende 2020

Den 26 februari fördelades de utsläppsrätter som tilldelas gratis ut till de stationära anläggningarna och den 28 februari till flygoperatörerna.

Tilldelning av utsläppsrätter beslutas av Naturvårdsverket utifrån en ansökan. Redan beslutad tilldelning kan minska för en anläggning som minskar sin produktionskapacitet eller produktion utifrån givna gränser.

Anläggningar som minskar sin kapacitet via fysiska ombyggnationer, alternativt helt eller delvis upphör (minskad aktivitetsnivå) med verksamheten, är skyldiga att rapportera detta. Dessa ändringar innebär justerad tilldelning av utsläppsrätter. Samtidigt kan anläggningar som ökar sin kapacitet (också via fysiska ombyggnationer) få fler utsläppsrätter.

Energimyndigheten ansvarar för att den beslutade tilldelningen skjuts ut i unionsregistret. Så har en anläggning inte fått tilldelningen ännu så kan det bero på att en ändring föreligger och vi väntar då in detta beslut från Naturvårdsverket innan tilldelningen skickas ut i unionsregistret.

Har ni frågor angående årets tilldelning av utsläppsrätter kontakta Naturvårdsverket eller Energimyndigheten.

Läs mer om tilldelning på Naturvårdsverkets webbplats.

Här finns mer information om utsläppsrätter för flygsektorn hos Naturvårdsverket.