Inbjudan till hearing om förbättrad tillgång till hemmaladdning oavsett boendeform

Energimyndigheten söker inspel till sitt uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett boendeform. Inspel mottas via en hearing.

Bil vid laddstation

Hearingen vänder sig till organisationer, företag och myndigheter med intresse i frågan såsom fastighetsägare, kommuner, energibolag, parkeringsbolag samt intresse- och branschorganisationer. Under hearingen kommer du kunna lämna inspel på inriktningar för arbetet.

När: 4 maj 2021, 08:30-12:00
Plats: Zoom
Typ av möte: Öppen och interaktiv hearing
Anmälan: Via länken senast 2 maj 2021

Agenda
08:30-08:40  Välkomna och inledning

08:40-09:00  Presentation av uppdraget

09:00-09:30  Presentation av initial hinderkartläggning

09:30-10:20  Grupparbete 1 – Input på hinderkartläggningen

10:20-10:40  PAUS

10:40-11:40  Grupparbete 2 – Förslag på åtgärder för att hantera eller avlägsna hinder

11:40-12:00  Avslut och nästa steg

Mer om uppdraget

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att i samarbete med Boverket och Lantmäteriet analysera och föreslå åtgärder för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett boendeform.

Läs mer om uppdraget.