410 miljoner i stöd till biogasproduktion

Energimyndigheten har fattat beslut om att 41 aktörer runtom i Sverige får stöd för att producera biogas som uppgraderas till biometan. Det statliga biogasstödet är till för att skynda på utfasningen av fossila bränslen.

Nu har biogasstödet för 2023 betalats ut till aktörer som ansökt om stöd under hösten 2022 och uppfyller kraven enligt förordningen. Totalt har drygt 410 miljoner kronor betalats ut och den totala produktionsvolymen som fått stöd är 1,26 TWh.

Betalningen av stödet sker i förskott och avser 2023 års produktion. Återrapportering av stödet kommer ske våren 2024 och i samband med detta kommer Energimyndigheten kontrollera att aktörerna inte har överkompenserats enligt EU:s statsstödsregler.

Nyheter