Stor ökning av flytande fordonsgas i Sverige

Ny statistik från Energimyndigheten visar att den totala mängden fordonsgas fortsätter att öka i Sverige. Under 2022 ökade också den flytande fordonsgasen med 76 procent.

I samarbete med Statistiska centralbyrån har Energimyndigheten publicerat ny officiell statistik över leveranser av fordonsgas i Sverige.

Den nya statistiken för 2022 visar att mängden fordonsgas ökade med 1 procent jämfört med 2021. Jämfört med 2019 är det dock en sänkning med 3 procent. Andelen förnybart i fordonsgasen steg från 60 procent 2012 till 96 procent under 2020 och har varit stabil sedan dess.

Leverans av fordonsgas

Stor ökning av flytande fordonsgas

Den flytande fordonsgasen ökade med 76 procent under 2022. Den totala leveransen var tre gånger högre 2022 jämfört med 2020. Andelen flytande förnybar fordonsgas (LBG) har under samma period ökat från 49 procent till 95 procent.

Leverans av flytande fordonsgas

Publika tankställen ökar

Antalet publika tankställen för gas har ökat successivt över åren. Sedan 2012 har antalet ökat med 40 procent, medan icke-publika tankställen har minskat samma period.

Antal tankställen i Sverige över tid

År
Publika tankställen
Icke publika tankställen
Tankställen för bussar m.fl
2022
229
12
45
2021
224
13
50
2020
198
15
52
2019
193
11
46
2018
185
14
50
2017
175
17
47
2016
170
18
47
2015
161
18
42
2014
155
19
44
2013
147
20
38
2012
138
20
37

 

+

Definitioner och förklaringar

Publika tankställen är öppna för allmänheten, vilket även inkluderar tankställen med begränsade öppettider samt tankställen där särskilt kort krävs.

Icke publika tankställen är dedikerade tankställen för vissa fordonsflottor och/eller företag. Det inkluderar även icke-publika tankställen avsedda för så kallad snabbtankning.

Tankställen för bussar är enbart till för bussar, placerade i anslutning till bussdepå. Det inkluderar även tankställen som är placerade i anslutning till bussdepå där andra fordon med särskilt tillstånd tillåts tanka.

 

 

Nyheter