Oljetrading

Datum: 30 maj 2013

Plats: ÅFs huvudkontor Solna

Moderator

Anders Hall, Senior Manager, Energy, Utilities & Mining, PwC

Talare

Den 68e upplagan av NOG-seminarium hölls den 30 maj vid ÅFs huvudkontor i Solna. Seminariedeltagarna fick en intressant inblick i handeln av olja och vilka mekanismer och aktörer som bidrar till att priset och prisutvecklingen ser ut som den gör idag, även vilka de viktigaste marknadsplatserna för råolja är. Nils-Erik Berg visade bland annat hur processgången ser ut på ett raffinaderi. Som avslutande moment samlades de två talarna för en livlig diskussion och frågestund vilket var väldigt uppskattat. För att fira att sommaren snart är här bjöd NOG på vin-mingel efteråt.

Stort tack till moderator Anders Hall, seminariets talare Bjarne Schieldrop och Nils-Erik Berg som höll väldigt intressanta och informativa föredrag samt till alla som närvarade och bidrog till en bra diskussion.