EU:s vätgasstrategi och branschens förväntningar

Energimyndighetens forum för globala energifrågor välkomnar dig till ett direktsänt digitalt seminarium om EU:s vätgasstrategi. Från EU-kommissionens genereraldirektorat för energi deltar Ruud Kempener, policy officer för att presentera strategin. Vi får också kommentarer från svensk fordonsindustri och kraftsektorn.

Som en del av den europeiska gröna given och omställningen till en klimatneutral och konkurrenskraftig ekonomi senast 2050 presenterade EU-kommissionen i somras en strategi för vätgas. Vätgas kan bidra till att fasa ut fossila bränslen och ge energi till sektorer som inte lämpar sig för elektrifiering. EU-kommissionens strategi är ämnad att bana väg för ett europeiskt ekosystem för vätgas 2050. Hur ska detta omsättas i praktiken? Vad tycker svensk fordonsindustri och kraftsektorn om EU-kommissionens strategi och vad är deras förväntningar?

EU-kommissionen är på plats i ett direktsänt digitalt seminarium för att berätta mer om EU:s vätgasstrategi. Svenska aktörer från svensk fordonsindustri och kraftsektorn kommer efter EU-kommissionens presentation att kommentera strategin.

Inbjudna talare

  • Ruud Kempener, Policy officer vid EU-kommissionens genereraldirektorat för energi presenterar EU:s vätgasstrategi.
  • Mikael Nordlander, Head of Industry Decarbonisation R&D, Vattenfall

  • Tony Sandberg, Director Research & Innovation, Scania Group

  • Ulf Svahn, programrådsmedlem Energimyndighetens forum för globala energifrågor inleder och Anna Wallentin, avdelningschef Energigas Sverige modererar.