Industriklivet – stöd till minusutsläpp

Energimyndigheten välkomnar ansökningar till Industriklivet. Totalt finns 100 miljoner kronor att söka för projekt som bidrar till att uppnå negativa utsläpp. Vi välkomnar ansökningar löpande. Projekt kan som längst pågå till 30 juni 2020.

Sista dag för ansökan 2019-09-30

Vilka typer av projekt kan jag få stöd för?

I denna utlysning välkomnas ansökningar som bidrar till negativa utsläpp genom avskiljning, transport och geologisk lagring av växthusgaser av biogent ursprung eller som tagits ut ur atmosfären.

Vem kan söka stöd?

Alla aktörer som kan bidra till syftet kan söka stöd. Det kan till exempel vara:

  • företag
  • institut
  • universitet och högskolor
  • offentlig sektor.

Utlysningsarkivet