Industriklivet – stöd till minusutsläpp

Energimyndigheten välkomnar ansökningar inom Industriklivet som bidrar till negativa utsläpp av växthusgaser. Totalt finns 100 miljoner kronor att söka. Projekt kan som längst pågå till 30 juni 2020.

Sista dag för ansökan 2019-09-30

Vilka typer av projekt kan jag få stöd för?

I denna utlysning välkomnas ansökningar som bidrar till negativa utsläpp genom avskiljning, transport och geologisk lagring av växthusgaser av biogent ursprung eller som tagits ut ur atmosfären.

Vem kan söka stöd?

Alla aktörer som kan bidra till syftet kan söka stöd. Det kan till exempel vara:

  • företag
  • institut
  • universitet och högskolor
  • offentlig sektor.

Så här ansöker du

Ytterligare information och bedömningskriterier hittar du i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Ansökan lämnas i första hand via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen (välj utlysning Industriklivet och sedan Stöd till minusutsläpp). Detaljerad information om ansökningsprocessen finns i dokumentet "Anvisningar för ansökan". Ansökan ska i första hand skrivas på svenska och vara komplett när den lämnas in. Till ansökan ska en bilaga bifogas som innehåller uppgifter om:

  • Antal anställda, årsomsättning och balansomslutning om sökanden är ett företag.
  • En uppskattning om negativa växthusgasutsläpp till följd av projektet, direkt och på sikt.
  • En upplysning om allt annat offentligt stöd som sökanden eller någon annan har sökt eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som ansökan avser.

Beslut om projekt fattas löpande.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger


Utlysningsarkivet