Vill ni utveckla ert affärskoncept?

Sök bidrag för att utveckla er innovation som har ett affärsfokus och potential att bidra till omställningen till ett hållbart energisystem.

Sista dag för ansökan 2023-02-01

Två ytterligare tillfällen att skicka in ansökan inom utlysningen planeras under 2023: preliminära stängningsdatum juni och december 2023.

Innovationer i tidig fas kan få stöd

Utlysningen ”Kon 2023:1 Konceptutveckling av innovationer med affärsfokus” är inriktad mot innovationer (tjänster, lösningar och produkter) med energirelevans som exempelvis kan:

  • Bidra till ett fossilfritt och hållbart energisystem.
  • Bidra till betydande förstärkning av försörjningstrygghet och/eller flexibilitet i energisystemet.
  • Uppvisa potentiell kundnytta samt affärspotential.
  • Bidra till fler arbetstillfällen i Sverige och/eller ökade exportintäkter.

Utlysningen avser stöd i form av bidrag med upp till 100 procent av stödgrundade kostnader, dock maximalt 500 000 kronor per projekt.

Projektet får påbörjas tidigast den 1 juni 2023 och senast den 1 september 2023 samt pågå i högst 12 månader.

Innovationen i projektet ska ha en mognadsgrad (Readiness Level) från RL2 till RL4 vid projektstart.

Detta innebär:

  • RL 2: Lösning finns formulerad. Grundläggande principer studeras. Både koncept och applikationer finns definierade.
  • RL 4: Lösningen bekräftad i lab. Småskaliga prototyper konstruerade i lab finns. Även konceptets relation till andra system har bestämts.  

Vem kan söka?

  • Små och medelstora registrerade företag - juridiska personer
  • Universitet och högskolor
  • Forskningsinstitut

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i april-maj 2023. 

Projektet kan starta tidigast 1 juni 2023. Ansökan ska inkludera dokumentet ”Ytterligare ansökningsfrågor”, samt information om tidigare erhållet stöd. Vilken typ av bilaga som ska skickas in beror på företagets ålder, storlek och ifall det ingår i en koncern.

Utlysningen är en del av programmet Hållbar Affärsutveckling

Programmet Hållbar affärsutveckling har som syfte att verka för att nya, innovativa produkter och tjänster inom energiområdet kommersialiseras och därmed bidrar till omställningen till ett hållbart energisystem.

Mer information om programmet Hållbar affärsutveckling

Observera att ytterligare en utlysning är öppen inom programmet: Verifiering med kund 2023

Informationsmöte

Informationsmötet riktar sig till de som vill veta mer om utlysningens inriktning och ansökningsprocess. Enskilda projekt kan inte diskuteras under mötet. Delta på vårt informationsmöte:

Tillfälle 1

Tillfälle 2

Kontakt

Vi lämnar support fram till klockan 16.00 samma dag som utlysningen stänger. Kontakta oss gärna på utlysningens e-postadress om du har frågor. Du kan också kontakta en av de ansvariga handläggarna nedan. 


Utlysningar

Utlysningsarkivet