Sök stöd för samarbetsprojekt i det europeiska partnerskapet CETPartnership

Nu kan du bidra till den globala energi- och klimatomställningen i internationella samarbetsprojekt. CETPartnership är ett nytt internationellt partnerskapsprogram där du som svenskt företag, offentlig aktör eller organisation kan söka finansiering för projekt som sker i samarbete med minst två andra länder. Nu välkomnar vi ansökningar i partnerskapets första utlysning.

Sista dag för ansökan 2022-11-23 14:00
Utlysta medel 70 miljoner kronor

Partnerskapet Clean Energy Transition är en ny satsning inom EU:s ramprogram Horisont Europa för forskning och innovation och ersätter de tidigare samarbetena inom ERA-Net.

Utlysningen är den första årliga utlysningen i CETPartnership. Partnerskapet förväntas pågå i minst sex år med åtminstone en utlysning per år. Energimyndigheten har avsatt 70 miljoner kronor för den här utlysningen och för sökande verksamma i Sverige.

Inom vilka områden kan jag söka finansiering?

Partnerskapet och utlysningen är indelad i sju temaområden, så kallade Transition Initiatives (TRIs). Du kan söka finansiering för projektet inom ett av dessa områden:

 • Integrerade energisystem
 • Elproduktion
 • Koldioxidlagring, energilagring och förnybara bränslen
 • Värme- och kylsystem
 • Integrerade regionala energisystem
 • Industriella energisystem
 • Integration i bebyggelsen

På partnerskapets webbplats kan du läsa mer om de tematiska områdena

Vem kan söka?

I den här första utlysningen kan följande söka:

 • företag
 • forskare
 • kommuner eller regioner
 • organisationer med verksamhet i Sverige

För att kunna söka behöver du samarbeta med partners från minst två andra länder och gemensamt ta fram och skriva en ansökan kopplat till ett av utlysningens temaområden.

Utlysningen möjliggör samarbete med partners från mer än 30 länder. För att hitta relevanta samarbetspartners tillhandahåller partnerskapet en matchmakning-plattform, B2Match.

Hur ansöker jag?

Du behöver skriva ansökan tillsammans med dina samarbetspartners från minst två andra länder.

Ansökan sker i tre steg:

 1. En föransökan (pre-proposal) ska lämnas in senast den 23 november 2022, klockan 14.00 i CETPartnerships internationella ansökningsportal. Efter föransökan kommer projektet att få återkoppling från partnerskapets programsekretariat om projektet rekommenderas att lämna in en fullständig projektansökan.
 2. Den fullständiga ansökan ska därefter lämnas in den 20 mars 2023, klockan 14.00 i CETPartnerships internationella ansökningsportal.
 3. De projekt vars fullständiga ansökan rekommenderas för bifall av partnerskapets programsekretariat, och som består av en svensk part kommer även att behöva lämna i en nationell ansökan till Energimyndigheten. Läs mer under särskilda villkor för svenska sökande.

Projekten kan som tidigast starta i september 2023.

All information om utlysningen finns på partnerskapets internationella webbsida

Informationsmöten

Den 13 oktober hölls ett digitalt informationsmöte om utlysningen. Här hittar du presentationen från mötet.

Särskilda villkor för svenska sökande

Svenska sökande som rekommenderas för bifall måste även lämna in en nationell ansökan till Energimyndigheten för sin del i projektet.

Energimyndigheten kommer då att säkerställa att ansökningarna uppfyller de formella nationella kraven och är relevant för energi- och klimatomställningen och för Energimyndighetens uppdrag.

De svenska ansökningarna kommer att finansieras med hjälp av Energimyndighetens forskningsprogram och det är därför av betydelse att de svenska ansökningarna går i linje med dessa program.

Här kan du läsa mer om programmen:

Innan du lämnar ansökan vänligen läs bilagan om nationella kriterier och finansieringsregler (engelska)

Ansökan görs i Energimyndighetens e-tjänst ”Finansiering av forskning och innovation” på Mina sidor

Om CETPartnership

Mer information om partnerskapet finns på vår webbplats

Partnerskapets officiella webbplats

Kontakt

För frågor kring temaområdena eller information om aktiviteter kopplade till dessa kan du kontakta ansvarig person via partnerskapets officiella webbsida.  

För kontakt med handläggare på Energimyndigheten skicka gärna ett mejl till CETPart...@energimyndigheten.se

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet