Kyl- och frysdiskar och svetsutrustning får energikrav

I slutet av januari tog EU beslut om nya ekodesignkrav för kyl- och frysdiskar i handeln samt för svetsutrustning. Inget av produktområdena har krav sedan tidigare. Kylar och frysar för handeln – det vill säga frys- och kyldiskar i mataffärer, glassboxar eller drickakylen på snabbmatstället, kommer även få en obligatorisk energimärkning.

De EU-gemensamma ekodesign- och energimärkningskraven gäller redan för ett 30-tal produktgrupper och i slutet av januari i år röstade EU igenom att ekodesignkraven även ska gälla för kylar och frysar i handeln och för svetsutrustning.

– De nya kraven på kylar och frysar förväntas spara 19 TWh el per år inom EU från år 2030. Det motsvarar Litauens och Lettlands gemensamma elanvändning per år, säger Carlos Lopes på Energimyndigheten.

Likt många andra produkter som nyligen fått nya eller skärpta krav, kommer kylar och frysar för handeln även få krav gällande resurseffektivitet. Tillverkare och leverantörer kommer därmed behöva säkerställa att det finns information om hur man bäst reparerar produkterna. De ska även säkerställa att det finns tillgängliga reservdelar att få tag på inom 15 dagar.

– Kylar och frysar i handel kan var riktigt stora energianvändare, och det är positivt att det nu ställs krav på både resurseffektivitet och energiprestanda. Med de nya kraven kommer det att bli vanligare med dörrar på kylar och frysar i mataffärerna – vilket kommer minska energianvändningen betydligt, säger Emma Olsson på Energimyndigheten.

Samtidigt införs även en obligatorisk energimärkning som börjar gälla från 2021. Märkningen kommer göra det lättare för inköpare att jämföra olika kyl- och frysprodukter med varandra – både vad gäller energianvändning och volym.

Svetsutrustningar

Svetsutrustning har fått krav på både energieffektivitet och resurseffektivitet. Från 2021 måste leverantörer av professionella svetsar tillhandahålla detaljerad produktinformation - bland annat med en lista på vilka kritiska råmaterial som finns i utrustningen. De ska även säkerställa att det finns underhålls- och reparationsinformation och tillgängliga reservdelar.

Under 2023 införs även krav på energieffektivitet och svetsarnas tomgångsförbrukning. Läs mer om kraven för svetsar här.

Flera EU-omröstningar under december och januari

I takt med att den tekniska utvecklingen går framåt och att omvärlden förändras behöver produktförordningarna revideras. För att fortsätta att stimulera tillverkare att ta fram energi- och resurseffektiva produkter tillkommer ständigt nya produkter till lagstiftningen, samtidigt som de befintliga kraven skärps.

Den positiva utvecklingen har även gjort att många produkter nått upp energimärkningsklasserna A+ - A+++. Därför kommer energimärkningen att från och med 2021 återgå till en skala på A-G, där klass A är tom vid införandet.

Sedan december förra året pågår en stor revidering av flera produktgrupper på EU-nivå. I december röstades nya krav igenom för belysning, bildskärmar samt kylar och frysar. Läs mer om detta här.

Under mitten av januari röstades nya krav igenom för diskmaskiner, tvättmaskiner, elmotorer, transformatorer och externa nätaggregat. Samtidigt har energimärkningen, för de produkterna ovanlistade som omfattas, revideras till en skala från A-G. Läs mer om detta här.

Nyheter