Solcellsparker

Solcellsparker blir en allt vanligare syn i Sverige och det finns stor potential för solcellsanläggningar på mark.

Du som är markägare eller lantbrukare kanske funderar på att bygga en större solcellsanläggning för att producera och sälja solel? Då finns det några saker du behöver tänka på.

Utgå från billig mark

För att bygga en lönsam solcellsanläggning får inte markkostnaden vara för hög. Välj därför i första hand mark som inte har något annat användningsområde, eller där det går att kombinera solceller med annan verksamhet. Exempel på billig lämplig mark kan vara betesmark, oanvända flygplatsområden eller mark i anslutning till vägar.

Kolla förutsättningarna i elnätet

För att kunna koppla in en stor solcellsanläggning kan elnätet ibland behöva förstärkas. Kontakta därför elnätsägaren och ta reda på förutsättningarna på den aktuella platsen. Det är också till nätägaren som en färdiganmälan behöver göras när anläggningen väl är klar.

Generellt är det bra om sträckan inte är alltför lång från solcellsanläggningen till inkopplingspunkten, eftersom långa sträckor kan ge höga anslutningskostnader.

Elens värde är lägre än vid egenanvändning

När man bygger en större solcellsanläggning för försäljning av el är intjäningen per kilowattimme normalt betydligt lägre än om man bygger en anläggning där man använder elen själv.

En solcellsparksägare blir skattskyldig och måste registrera sig hos Skatteverket.

Skatt på el, Skatteverket

För att få intäkter från en solcellspark behöver ett avtal tecknas med en köpare av elen. Även eventuella tilldelade elcertifikat och ursprungsgarantier kan säljas.

Ansökan om ursprungsgarantier

Intäkterna från en solcellspark kan variera stort med olika avtal. Säljs elen direkt på elmarknaden varierar ersättningen i takt med utbud och efterfrågan.

Historiska priser på spotmarknaden på den nordiska elbörsen, Nordpool

Lönsamhet i solcellsparker

Det kan vara svårt att få ihop kalkylen för att producera solel till försäljning, om man inte tänker långsiktigt, kreativt eller får till ett bra avtal med en specifik köpare. Beräknad livslängd och kalkylränta har stor påverkan på lönsamheten. För att få rätt lönsamhet i en solcellspark behöver en investering ha ett tydligt syfte och affärsmodell. En stor solcellsanläggning kan exempelvis ha ett marknadsföringsvärde som sätter en ort på kartan eller bidra till att stärka varumärket för företaget som äger den. Etableringen kan också syfta till att skapa lönsamhet genom att sälja solelen (och ursprungsgarantierna) till ett högre pris än investeringskostnaden.

Ekonomisk analys av solcellsparker i Sverige inom projektet Innovativa affärsmodeller för en storskalig spridning av solenergiteknik, Science direct