Manualer för ursprungsgarantier i Cesar

Nedan hittar du manualer som kan vara behjälpliga vid arbete i kontoföringssystemet Cesar samt information om vanliga symboler och funktionalitet.

+

Mätvärden och anläggningar per EDIEL

Mätvärden

2024-07-09 (excel)

Mätvärdeslistan (Excel) visar anläggningar och perioder med registrerade mätvärden i Cesar. Listan uppdateras normalt tisdagar och torsdagar, men avvikelser kan förekomma.

Från och med v. 23 (2024) kommer mätvärdeslistorna också innehålla perioder för vilka det saknas mätvärden, där

  • ISSUED betyder att det har tilldelats/utfärdats elcertifikat/ursprungsgarantier för perioden,
  • APPROVED betyder att mätvärden har registrerats för perioden, vilket kommer ligga till grund för tilldelning/utfärdande vid nästa tilldelnings-/utfärdandetillfälle, och
  • GAP betyder att det saknas registrerade mätvärden för perioden.

Nya anläggningar

Nya anläggningar juni 2024 (excel)

Nya anläggningar maj 2024 (excel)

Nya anläggningar april 2024 (excel)

Adressera mätvärden till Energimyndigheten och Cesar

Meddelandena skickas till Energimyndigheten som har Ediel-id 66800. Energimyndighetens roll som ska anges i meddelandena är Issuer of Certificates (kod PQ). Application reference blir därmed: 23-PQ-E66-T. Energimyndigheten använder sig av ett ombud (Grexel) med Ediel-id 82140. UTILTS-meddelanden som ska skickas till Energimyndigheten skickas till:
edielcesar @ messaging.grexel.com

Faktablad för dig som nätägare (pdf)

Teknisk EDIEL anvisning - 15 minuters rapportering (pdf)