Anmälan om kvotplikt

Du ska anmäla ditt företag som kvotpliktig till Energimyndigheten senast 14 dagar efter det att kvotplikten inträtt.

Anmälan om registrering som kvotpliktig görs via  Mina sidor.

Mina sidor

För att anmäla kvotplikt behöver du:

 • Logga in på Mina sidor med BankID.
 • Ansök om behörighet för e-tjänsten Elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen).
 • Välj hur du vill ansluta till e-tjänsten. Fyll i uppgifter om ditt företag och skicka in.
 • När du fått besked via e-post om att du har behörighet behöver du logga in på Mina sidor och klicka dig vidare till e-tjänsten för Elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen) för att anmäla kvotplikt. 

Instruktion: Så ansöker du om behörighet för e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (pdf)

Elintensiva industrier kan registrera sig som kvotpliktiga hos Energimyndigheten. Registreringen är frivillig.

Registrera ditt företag som elintensiv industri

Anlita ett ombud

Du som kvotpliktig har möjlighet att utse någon som ska sköta dina åtaganden som kvotpliktig mot Energimyndigheten i ditt ställe. Om du anlitar ett ombud behöver dennes behörighet styrkas genom en fullmakt.

Ladda ned fullmakt

Ombudet behöver även ansöka om behörighet i Eugen och Cesar.

Certifikatkonto behövs

Som kvotpliktig i elcertifikatsystemet måste man ha ett certifikatkonto i Energimyndighetens kontoföringssystem Cesar. På certifikatkontot kontoförs de inköpta elcertifikaten och hämtas även för annullering.

Kontoföringssystemet Cesar

Certifikatkontot öppnas automatiskt efter registrering som kvotpliktig aktör, däremot behöver företag och organisationer alltid anmäla vem i organisationen som ska få behörighet att logga in på certifikatkontot eftersom inloggningsmetoden är via BankID.

För att kunna logga in i Cesar behöver du:

 •  ha behörighet att använda e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen). Saknar du behörighet ansöker du om det. 

  Instruktion: Ansökan om behörighet för e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (pdf)

 • logga in i e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen) och anmäla att du vill ha behörighet till Cesar.

  Logga in på Mina sidor och klicka därefter på ”Skapa ärende” i vänsterspalten. Klicka på Elcertifikat och ursprungsgarantier. Under rubriken Anmäl behörighet i Cesar klickar du sedan på ”Skapa ärende”.

  Mina sidor

Du får en bekräftelse samt en instruktion via e-post när du kan logga in med BankID. Bekräftelsen kan dröja två till tre veckor.