Bränsledeklaration

Som ägare till en biobränsleanläggning måste du deklarera månadsvis i efterskott i Cesar hur stor andel av den producerade elen som kommer från elcertifikatberättigade bränslen av det totalt tillförda bränslet.

I deklarationen ska du per elcertifikatberättigat bränsle ange andelen av totalt tillförd energimängd. Andelen ska beräknas från faktiska energimängder.

Deklarationen ska lämnas in till Energimyndigheten senast den 14:e varje månad.

Först efter det att din biobränsledeklaration är inlämnad kan din anläggning tilldelas elcertifikat.

Vad som avses med biobränsle hittar du i Förordning (2011:1480) om elcertifikat.