Avregistrering

Om ditt företag inte vill eller ska vara registrerade som kvotpliktig elintensiv industri hos Energimyndigheten längre ska du lämna in en anmälan om förändring av kvotplikt.

Detta görs enklast digitalt via e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen).

Instruktion: Så lämnar du in en anmälan om förändring av kvotplikt (pdf)