Tillstånd för biogas

Biogas framställs av biomassa, som kan bestå av allt från matavfall och energigrödor till restprodukter från reningsverk eller jord- och skogsbruk.

I Sverige finns det över 200 anläggningar som producerar biogas från biomassa. Biogas i form av deponigas tas också ut vid ett femtiotal deponier runtom i landet i takt med att det organiska avfallet bryts ner.

 

+

Kontaktpunkt för tillstånd

I kontaktpunkten har vi samlat information om vilka lagar du som jobbar med biogas behöver tänka på och vilken myndighet som hanterar vilka tillstånd. Vilka tillstånd som behövs beror bland annat på anläggningstyp och lokalisering av anläggningen.

+

Bygglov för anläggningar och byggnader

På Boverkets webbplats finns information om: 

Kontakta din kommun för ansökan och information om bygglov.