Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Prövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och till en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

  • Den 1 januari 2019 började en ny lag om miljöanpassning av Sveriges vattenkraft gälla. Elproduktionen ska uppfylla moderna miljökrav och därför behöver vattenkraften anpassas så att vi både når genomförandet av EU:s vattendirektiv och de målsättningar som finns inom energi- och klimatpolitiken.
  • Den 1 oktober 2019 lämnade Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten och Svenska kraftnät ett gemensamt förslag till nationell plan för omprövningen av vattenkraften till regeringen. Planen ska förse vattenkraften med moderna miljövillkor.
  • Den 25 juni 2020 beslutade regeringen om nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften och ändringar i förordningen om vattenverksamheter.
  • Den 1 februari 2022 lämnade de första verksamhetsutövarna in ansökan om omprövning till mark- och miljödomstolen.

Moderna miljövillkor, Havs- och vattenmyndigheten