Transport och mobilitet

Transportsektorn står för cirka en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Det finns många åtgärder som en kommun kan arbeta med för att främja ett transporteffektivt samhälle med minskad energianvändning.