Ansökan om elcertifikat

Elcertifikatsystemet är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el.  Ansökan kan endast göras för anläggningar som är tagna i drift senast 31 december 2021.

Om du vill ta del av elcertifikatsystemet och din anläggning uppfyller kriteriet ovan behöver du skicka in en ansökan till Energimyndigheten.

Hitta rätt på sidan:

  1. Innan du ansöker
  2. Så ansöker du
  3. När du har ansökt
  4. När din anläggning är godkänd

Stoppdatum

Den 31 december 2021 är stoppdatum för nya anläggningar  vilket innebär att nya anläggningar eller verk som tagits i drift efter stoppdatum inte blir berättigade elcertifikat. 

Mer information om stoppdatumet

Årsavgift 200 kr

Från och med 1 juli 2021 har en årsavgift för elcertifikatskonto på 200 kr införts.

Information om kontoavgiften

Så gör du om du vill avsluta ditt elcertifikatkonto

Nya kvoter och avgifter inom elcertifikatsystemet

Innan du ansöker

För att avgöra om det är relevant för dig att ansöka om elcertifikat bör du först göra en bedömning av lönsamheten. För en villaanläggning med en installerad effekt på 10 kW kan intäkten från elcertifikat röra sig om cirka 5-15 kr/år. Kostnaden för att ha ett elcertifikatkonto är 200 kr/år. Intäkterna får du när du säljer dina elcertifikat och det är upp till dig som säljare att hitta en köpare.

Så ansöker du

Du ansöker om elcertifikat via e-tjänsten Mina sidor. Logga in på Mina sidor med BankID. Ansök sedan om behörighet för e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier. Därefter kan du ansöka om tilldelning av elcertifikat.

Logga in på Mina sidor

När du har ansökt

Vi tar hand om ansökningar i den ordning de kommer in. Normalt har vi mellan fyra och tio veckors handläggningstid, men kommer det in väldigt många ansökningar kan det ta längre tid innan du får besked. Om ansökan inte är komplett efterfrågar vi ytterligare uppgifter, annars återkommer vi med ett beslut när ärendet är handlagt.

När din anläggning är godkänd

När din anläggning är godkänd av Energimyndigheten får du ett beslut om tilldelning av elcertifikat skickat till dig. I samband med det skapas ett certifikatkonto i Cesar. 

Cesar, certifikatsregister

Som privatperson kan du logga in redan ett dygn efter att du mottagit beslutet, men en bekräftelse samt en instruktion skickas till dig efter två till tre veckor, via e-post. 

Organisationer måste alltid anmäla vem i organisationen som ska få behörighet att logga in på cesarkontot. Det gör ni via Mina sidor och funktionen ”Anmäl behörighet i Cesar”.

Logga in på Mina sidor