Övriga kontohavare

I kontoföringssystemet Cesar kan du, som vill handla med ursprungsgarantier, ha ett konto utan att ha en produktionsanläggning. Övriga kontohavare är exempelvis elhandelsföretag eller traders.

Alla aktörer som vill hantera EECS-ursprungsgarantier i kontoföringssystemet Cesar måste ansöka om ett särskilt konto för EECS. Det gäller även dig som inte har en produktionsanläggning.

Aktörer som endast vill öppna ett konto för att handla med EECS-ursprungsgarantier behöver skicka in följande dokument:

Handel med EECS-ursprungsgarantier kräver EECS-kod

För att kunna sälja EECS-ursprungsgarantier i kontoföringssystemet Cesar behöver du kontrollera att mottagaren har en EECS-kod så att det är möjligt för dem att motta dina EECS-ursprungsgarantier.

Du kan hitta mottagarens EECS-kod genom att göra en sökning i Cesar. Information om mottagaren har ett EECS-konto hittar du i kolumnen "Konton". Finns ett EECS-konto betyder det att det är möjligt att överföra EECS-ursprungsgarantier till den mottagaren. Själva EECS-koden hittar du under kolumnen "Organisations-ID”.

Söka efter mottagarens EECS-kod

Cesar

Avgifter

Det särskilda EECS-kontot för övriga kontohavare är förenat med villkor och en årsavgift på 5 000 kronor.

Villkor för särskilt EECS-konto (pdf)

Avgifter för ursprungsgarantier