Elcertifikat för dig som elproducent

Elcertifikat är ett frivilligt stödsystem till all förnybar elproduktion.

För att tilldelas elcertifikat måste du skicka en komplett ansökan till Energimyndigheten. Elproduktionen ska rapporteras till kontoföringssystemet Cesar.

Vilka energislag får tilldelas elcertifikat?

  • Vindkraft
  • Vattenkraft
  • Biobränsle
  • Solenergi
  • Geotermisk energi
  • Vågenergi
  • Torv i kraftvärmeverk

Stoppdatum

Den 31 december 2021 är stoppdatum för nya anläggningar  vilket innebär att nya anläggningar eller verk som tagits i drift efter stoppdatum inte blir berättigade elcertifikat. 

Mer information om stoppdatumet