Elkundens bidrag till förnybar elproduktion

I ditt elpris ingår en kostnad för elcertifikat. Kostnaden bidrar till att elproducenter i allt större utsträckning väljer att satsa på förnybara energikällor. År 2022 var den genomsnittliga kostnaden 0,2 öre per kilowattimme.

Producenter av förnybar el får elcertifikat av staten

Systemet fungerar så att producenter av förnybar el som är godkänd inom elcertifikatsystemet får ett elcertifikat av staten för varje producerad megawattimme el. Producenterna kan sälja elcertifikaten till elleverantörer som är skyldiga att köpa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin elförsäljning.  

Elleverantörens kostnad

Elleverantören tar ut en kostnad för elcertifikaten via elräkningen. Elkundens kostnad för elcertifikat varierar beroende på elleverantörens kostnad vid inköpet av elcertifikat, vad årets kvot är samt vilken typ av elavtal som elkunden har.

Elkundens genomsnittliga kostnad för elcertifikat i öre per kilowattimme under åren 2003-2021:

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1,5
1,9
2,3
2,1
3
4
5
5,3
4,4
3,6

 

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,7
2,8
2,5
3,6
3,1
3,6
3,5
1,8
0,5
0,2


Beräknad utifrån volymvägt medelpris per år för transaktioner i Cesar och NECS, exklusive moms och transaktionskostnader.