Ansökan och förlängning av EECS-ursprungsgarantier

Elproducenter kan ansöka om att få EECS- ursprungsgarantier. Godkännandet gäller i fem år och måste sedan förlängas. Den som bara vill handla med EECS-ursprungsgarantier behöver ansöka om ett särskilt konto.

Klicka på länkarna för mer information

 1. Ansök elektroniskt
 2. Ansökan om särskilt EECS-konto
 3. Förlängning av EECS-ursprungsgarantier

About EECS and how to apply (in English)

Anläggningen behöver vara godkänd för nationella ursprungsgarantier

För att en anläggning ska kunna godkännas för EECS-ursprungsgarantier krävs det att den först blir godkänd för utfärdande av nationella ursprungsgarantier. En gemensam ansökan för nationella ursprungsgarantier och EECS-ursprungsgarantier kan göras via e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen). Är anläggningen redan godkänd för nationella ursprungsgarantier kan en separat EECS-ansökan även göras i e-tjänsten.

Ansökan och utfärdande av ursprungsgarantier

Ansök elektroniskt

Ansökan om godkännande för nationella ursprungsgarantier och ansökan om EECS-ursprungsgarantier görs via Mina sidor och e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen). Här finner du även den gemensamma ansökan.

Mina sidor

Har du inte behörighet till e-tjänsten måste du först ansöka om detta.

+

Ansökan om behörighet till e-tjänsten Eugen

 • Logga in på Mina sidor med BankID
  Mina sidor
 • Ansök om behörighet för e-tjänsten Eugen genom att välja “Elcertifikat och ursprungsgarantier” i listan.
 • Välj hur du vill ansluta till e-tjänsten. Företräder du ett företag och inte är firmatecknare behöver du bifoga en fullmakt.
 • Fyll i dina uppgifter och skicka in.
 • Du får besked via e-post om att du har behörighet.

Ansökan om särskilt EECS-konto

Alla innehavare till anläggningar som vill tilldelas EECS-ursprungsgarantier måste ansöka om ett särskilt EECS-konto. Det gäller även övriga aktörer som önskar hantera EECS-ursprungsgarantier i kontoföringssystemet Cesar, till exempel elhandelsföretag. Om du inte har ett EECS-konto, kan EECS-ursprungsgarantier varken utfärdas eller överföras till eller från ditt konto.

Elproducent

Du som vill få din anläggning godkänd för EECS-ursprungsgarantier ansöker i samband med detta om särskilt EECS-konto via e-tjänsten.

Övriga kontohavare

Du som endast vill ansöka om ett konto för att handla med EECS-ursprungsgarantier behöver skicka in följande dokument:

Avgifter

Det särskilda EECS-kontot är förenat med villkor samt en årsavgift på 200 kronor per år för elproducenter (500 kr per år till och med 31 december 2023). Övriga kontohavare, till exempel elhandelsföretag och traders, betalar 5 000 kronor per år för det särskilda kontot.

Avgifter för ursprungsgarantier

Förlängning av EECS-ursprungsgarantier

En anläggnings godkännande för EECS-ursprungsgarantier gäller endast i fem år, därefter behöver innehavaren ansöka om förlängning för att fortsatt få EECS-ursprungsgarantier utfärdade.

En ansökan om förlängning görs via Mina sidor och e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen). Har du inte behörighet till e-tjänsten måste du först ansöka om detta.

Mina sidor

Instruktion för förlängning

 • Logga in på Mina sidor
 • Klicka på ”Elcertifikat och Ursprungsgarantier” under Mina övriga e-tjänster.
 • Klicka på ”Ansökningsformulär” i vänstermenyn.
 • Välj befintlig anläggning som är aktuell att förlänga.
 • Välj ”Ansökan om förlängning av tilldelning av EECS” på frågan om vad ärendet gäller och klicka på ansök.
 • Kontrollera att uppgifterna stämmer och uppdatera kontaktperson vid behov. Om inga andra uppgifter har ändrats sedan det senaste godkännandet klickar du i ”Använd befintliga uppgifter”. Om något förändrats fyller du i ”ändra uppgifter i ansökan” och anger de nya uppgifterna som gäller.
  Observera att du har en skyldighet att hålla inrapporterade uppgifter uppdaterade. 
  Du är skyldig att meddela förändringar om anläggningen
 • Signera ansökan och skicka in.
+

Formulär för dig som inte kan ansöka digitalt