Övriga kontohavare

I kontoföringssystemet Cesar behöver du som är kvotpliktig ha ett konto. Andra aktörer såsom elhandlare och traders behöver även ha ett konto för att kunna handla med elcertifikat.

För dig som kvotpliktig

Om du är kvotpliktig måste du först anmäla kvotplikten till Energimyndigheten. Anmälan görs via e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen) som du kommer åt via Mina sidor. Har du inte behörighet till e-tjänsten behöver du först ansöka om detta.

Anmälan om kvotplikt

Övriga kontohavare (vanligen traders)

Företag som varken innehar en elproduktionsanläggning eller är kvotpliktig kan anmäla direkt om att öppna ett certifikatkonto via detta formulär

Anmälan om certifikatkonto handlare/trader

Företag och organisationer

Företag och organisationer måste alltid anmäla vem i organisationen som ska få behörighet att logga in på kontot eftersom inloggningsmetoden är via BankID.

För att kunna logga in i Cesar behöver du:

  • ha behörighet att använda e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen). Saknar du behörighet ansöker du om det.

    Instruktion: Ansökan om behörighet för e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (pdf)

  • logga in i e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen) och anmäla att du vill ha behörighet till Cesar.
    Logga in på Mina sidor och klicka därefter på ”Skapa ärende” i vänsterspalten. Klicka på Elcertifikat och ursprungsgarantier. Under rubriken Anmäl behörighet i Cesar klickar du sedan på ”Skapa ärende”.

    Mina sidor

Du får en bekräftelse samt en instruktion via e-post när du kan logga in med BankID, bekräftelsen kan dröja två till tre veckor.

Avgifter

Fakturering av kontohavarna sker per kvartal eller när avgiften överstiger 50 kronor. Kontoavgift för elcertifikat beräknas på det högsta antal elcertifikat som samtidigt varit registrerat på kontot under den tremånadersperiod (avgiftsperiod) som föregår avgiftsbeslutet. Den sammanlagda kontoavgiften ska avrundas till närmaste heltalkronor och tas ut endast om den sammanlagda avgiften för aktuell tremånadersperiod överstiger 50 kronor.

Energimyndigheten tar även ut en avgift på 100 kronor per överföring av elcertifikat om elcertifikat inte har överförts elektroniskt.

Avgifter för elcertifikat