Tillstånd för kraftvärme

Kraftvärme finns på många platser i Sverige, och bidrar med både el och värme. Beroende på effekt och vad som ska förbrännas i verket skiljer sig tillståndsprocesserna åt.

Kraftvärmeverk finns i många olika storlekar och använder flera olika bränslen. Det innebär att det kan vara olika instanser som handlägger ansökan om tillstånd för kraftvärmeverk, från kommunal nivå och uppåt.

Kraftvärme från förnybara bränslen

I ett kraftvärmeverk producerar man både elektricitet och värme samtidigt. Därför är kraftvärmen väldigt resurseffektiv till skillnad från till exempel ett kondenskraftverk som endast producerar el utan att ta tillvara på värmen.

Kraftvärme som drivs av förnybara bränslen är en viktig del av det förnybara energisystemet. För att ett kraftvärmeverk ska kunna producera förnybar energi behöver bränslet som förbränns vara förnybart. Här räknas biomassa i avfall och biomassa från träprodukter in, samt biogas.

+

Kontaktpunkt för tillstånd

Kraftvärmeverk finns i många olika storlekar och använder flera olika bränslen. Beroende på effekt och vad som ska förbrännas i verket är det olika instanser som handlägger ansökan om tillstånd, från kommunal nivå och uppåt. Här har vi samlat information om vilka tillstånd som behövs och vilken myndighet som hanterar vad.

+

Bygglov för anläggningar och byggnader

På Boverkets webbplats finns information om: 

Kontakta din kommun för ansökan och information om bygglov.