Användning

Kommunen kan på många olika sätt planera för och främja en effektiv användning av energi och effekt.

Illustrationen visar principerna i energitrappan

Illustrationen visar principerna i energitrappan. Klicka på bilden för att göra den större.

För att uppnå ett robust och hållbart energisystem kan kommunen arbeta med energianvändning enligt principerna i energitrappan. Genom att hushålla med energin och använda den effektivt minimeras användningen. Resterande energibehov tillgodoses med de energislag som är bäst för ändamålet, i första hand fossilfria sådana. På så sätt minimeras användningen av ändliga resurser.

När det gäller återvunnen energi så är det bra utifrån ett energiperspektiv, men inte nödvändigtvis utifrån ett klimatperspektiv – till exempel om det är ohållbara processer som används i viss tung industri som i grunden levererar restvärmen.