Kontohavare producent

För att få tilldelning av elcertifikat behöver du som producent ha ett konto i kontoföringssystemet Cesar. Ett konto skapas först efter att du har ansökt och fått din anläggning godkänd för tilldelning av elcertifikat.

För att kunna erhålla och sälja dina elcertifikat som innehavare av en produktionsanläggning måste du först ansöka om att få din anläggning godkänd för tilldelning av elcertifikat. Den 31 december 2021 är stoppdatum för nya anläggningar vilket innebär att nya anläggningar eller verk som tagits i drift efter stoppdatumet inte är berättigade elcertifikat.

Information om stoppdatumet

Ansökan om elcertifikat

Att ha ett elcertifikatkonto i Cesar är förenat med en årsavgift på 200 kr.

Avgifter för elcertifikat

Privatpersoner

Om du som innehavare till en anläggning är en privatperson kommer ditt elcertifikatkonto i Cesar att öppnas i anslutning till att din anläggning blir godkänd för tilldelning av elcertifikat av Energimyndigheten. Du kan logga in i Cesar med BankID efter att du fått ditt beslut.

Företag och organisationer

Företag och organisationer måste alltid anmäla vem i organisationen som ska få behörighet att logga in på kontot eftersom inloggningsmetoden är via BankID.

För att kunna logga in i Cesar behöver du:

  • ha behörighet att använda e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen). Saknar du behörighet ansöker du om det.

    Instruktion: Ansökan om behörighet för e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (pdf)
  • logga in i e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen) och anmäla att du vill ha behörighet till Cesar.
    Logga in på Mina sidor och klicka därefter på ”Skapa ärende” i vänsterspalten. Klicka på Elcertifikat och ursprungsgarantier. Under rubriken Anmäl behörighet i Cesar klickar du sedan på ”Skapa ärende”.

    Mina sidor

Du får en bekräftelse samt en instruktion via e-post när du kan logga in med BankID, bekräftelsen kan dröja två till tre veckor.