Du ansöker digitalt via e-tjänsten Eugen

För att få ursprungsgarantier utfärdade behöver en ansökan skickas in till Energimyndigheten för godkännande.

+

Att ta reda på innan du ansöker

För att kunna fylla i en komplett ansökan behöver du, förutom uppgifter gällande dig som anläggningsinnehavare, även ha tillgång till viss teknisk information gällande din produktionsanläggning och dess mätning. Du kan ofta hitta informationen i dokumentation från din installatör respektive nätägare/rapportör. Det går också bra att kontakta respektive aktör direkt.

Installatör:

 • Anläggningens beräknade normalårsproduktion i megawattimmar (MWh). 1 MWh = 1000 kWh.
 • Anläggningens installerade effekt (kW). 1 kW = 1000 W. Denna kan även benämnas som toppeffekt och förkortas med kWp (kilowatt-peak) eller kWt (kilowatt-topp).

Nätägare/rapportör:

 • Nätområdes-ID som består av tre bokstäver.
 • Anläggnings-id för produktion. Det kan även benämnas som anläggnings-id för inmatning, då elproduktionen matas in på elnätet.

Ansökan om ursprungsgarantier sker i två steg. Först ansöker du om behörighet för att komma in i e-tjänsten ”Eugen” där både ursprungsgarantier och elcertifikat hanteras. Därefter ansöker du om ursprungsgarantier.

Ansökan om behörighet till e-tjänsten Eugen

 • Logga in på Mina sidor med BankID
  Mina sidor
 • Ansök om behörighet för e-tjänsten Eugen genom att välja Elcertifikat och ursprungsgarantier i listan.
 • Välj hur du vill ansluta till e-tjänsten, läs mer nedan.
 • Fyll i dina uppgifter och skicka in.
 • Du får besked via e-post när din behörighetsansökan blivit beviljad alternativt avslagen.
+

Alternativ för att ansluta sig

Välj mellan följande alternativ för att ansluta dig till e-tjänsten:

 • Anslut dig som privatperson till e-tjänsten
  – om du vill ansöka om behörighet för dig själv, för att sedan kunna ansöka om ursprungsgarantier.
 • Ansök om behörighet för att företräda en organisation
  – för att ansöka om behörighet för ditt företag som firmatecknare, eller som ombud för ett företag.

Om du inte ensam tecknar företaget krävs en fullmakt.

+

Om ansökan via ombud

Som innehavare av en produktionsanläggning kan du välja att låta någon annan sköta din ansökan om godkännande och övriga åtaganden i systemet för ursprungsgarantier gentemot Energimyndigheten. För att använda ett ombud krävs att du ger fullmakt till ditt ombud som i sin tur skickar den tillsammans med behörighetsansökan till Energimyndigheten.

Använd gärna vår mall för fullmakt.

Fullmakt (pdf)

Ansökan om ursprungsgarantier

När du har ansökt om behörighet och fått bekräftelse att du har behörighet för e-tjänsten ”Elcertifikat och ursprungsgarantier” (Eugen) kan du ansöka om ursprungsgarantier.

 • Logga in på Mina sidor.
  Mina sidor
 • Klicka på ”Elcertifikat och Ursprungsgarantier” under Mina övriga E-tjänster.
  Om du agerar ombud för flera företag/personer behöver du först välja vilket företag/person ansökan avser.
 • Klicka på ”Ansökningsformulär”.
 • Välj ”Ny anläggning” om ansökan gäller för en anläggning som inte är godkänd för ursprungsgarantier och/eller elcertifikat.

Välj ansökan om ursprungsgarantier. Fyll i ansökan, signera med bank-ID och skicka in. Samtliga ansökningshandlingar ska undertecknas av behörig företrädare för innehavaren. Finns det fler innehavare ska samtliga underteckna ansökningshandlingarna.

Notera att ni själva väljer hur ni anger innehav i ansökan. Det räcker att en person i hushållet anges som innehavare av anläggningen. Om ni exempelvis är två innehavare av anläggningen får ni två konton i Cesar att administrera och betala för. Ursprungsgarantier utfärdas först när det finns minst två ursprungsgarantier så att varje innehavare kan få varsitt.