Viktiga datum inom ursprungsgarantisystemet

Här presenteras en överblick över viktiga datum under ett år inom ursprungsgarantisystemet.

årshjul

Årshjul. Klicka på bilden för att förstora den.

Det finns flera viktiga datum som är återkommande under ett år inom ursprungsgarantisystemet. Handel och överföringar mellan köpare och säljare sker dock kontinuerligt i kontoföringssystemet Cesar under hela året.

Utfärdande

Utfärdande av ursprungsgarantier sker i kontoföringssystemet Cesar varje månad den 15:e, alternativt nästkommande vardag.

Fakturering

Fakturering av kontohavare sker per kvartal när avgiften överstiger 200 kronor. Alla anläggningsinnehavare får minst en faktura per år där årsavgiften på 200 kr ingår. Utöver årsavgiften finns en avgift för utfärdande på 0,035 kr/ursprungsgaranti. Hur ofta du kommer att faktureras under ett år påverkas av hur många ursprungsgarantier du får utfärdat för din produktion.

Avgifter för ursprungsgarantier

I årshjulet ovan har fakturorna placerats efter när fakturornas förfallodatum infaller.

Annullering

Den 31 mars är sista dag att annullera ursprungsgarantier för ursprungsmärkning avseende förgående år.

Publikationer

En kortare sammanfattning över det senaste året med ursprungsgarantier publiceras i Energimyndighetens årsredovisning i februari månad. Årsredovisningen innehåller även viss statistik för de senaste tre åren inom ursprungsgarantisystemet.

Beräkningen av residualmixen (nordisk elmix) för förgående år publiceras av Energimarknadsinspektionen i juni månad.

En årsrapport gällande internationella ursprungsgarantier (EECS-ursprungsgarantier) presenteras i juli månad av Association of Issuing Bodies (AIB).

Deadline återkallande innan årsavgift

För att undvika årsavgiften måste godkännandet för ursprungsgarantier för anläggningen återkallas senast under december månad. Observera att handläggningstiden för återkallanden kan variera.

Återkalla godkännandet för ursprungsgarantier

Året med ursprungsgarantier

Januari

  • Utfärdande av ursprungsgarantier baserat på december månads mätvärden

Februari

  • Utfärdande av ursprungsgarantier baserat på januari månads mätvärden
  • Förfallodatum faktura för kvartal 4
  • Energimyndighetens årsredovisning publiceras

Mars

  • Utfärdande av ursprungsgarantier baserat på februari månads mätvärden
  • 31 mars är sista dag för annullering av ursprungsgarantier för ursprungsmärkning avseende förgående år

April

  • Utfärdande av ursprungsgarantier baserat på mars månads mätvärde

Maj

  • Förfallodatum faktura för kvartal 1
  • Utfärdande av ursprungsgarantier baserat på april månads mätvärden

Juni

  • Energimarknadsinspektionens beräkning av residualmixen publiceras
  • Utfärdande av ursprungsgarantier baserat på maj månads mätvärden

Juli

  • Utfärdande av ursprungsgarantier baserat på juni månads mätvärden
  • Association of Issuing Bodies (AIB) annual report publiceras

Augusti

  • Utfärdande av ursprungsgarantier baserat på juli månads mätvärden

September

  • Utfärdande av ursprungsgarantier baserat på augusti månads mätvärden
  • Förfallodatum faktura för kvartal 2

Oktober

  • Utfärdande av ursprungsgarantier baserat på september månads mätvärden

November

  • Utfärdande av ursprungsgarantier baserat på oktober månads mätvärden
  • Förfallodatum faktura för kvartal 3

December

  • Utfärdande av ursprungsgarantier baserat på november månads mätvärden
  • Sista dag för återkallande av godkännande för anläggning för att slippa årsavgiften