Uppdatera dina uppgifter

Kvotpliktiga aktörer är skyldiga att hålla de inrapporterande uppgifterna om företaget och dess kontaktpersoner uppdaterade.

Företaget ska rapportera in uppdateringarna till Energimyndigheten senast 14 dagar efter det att en förändring har skett.

Förändringar som ska rapporteras in är till exempel följande:

  • förändring av kontaktperson.
  • ändrade förhållanden av verksamheten så som fusion, upphörande av kvotpliktig verksamhet,
  • ändrade adressuppgifter. Obs! Eventuella fakturaadressuppgifter eller ändringar av de samma rapporterar du elektroniskt direkt i Energimyndighetens kontoföringssystem Cesar
    Kontoföringssystemet Cesar
  • återtagande av fullmakt.