Kontoföringssystemet Cesar för ursprungsgarantier

Cesar är Sveriges register- och kontoföringssystem för ursprungsgarantier och elcertifikat.


I Cesar utfärdas ursprungsgarantier till anläggningsinnehavaren (kontohavaren) och det är där som annulleringen görs. I Cesar finns även statistik över utfärdade och annullerade ursprungsgarantier. Cesar används också vid handel när kontohavaren ska överföra ursprungsgarantier elektroniskt till köparen.  

Cesar

Tidigare nyheter om nya plattformen för Cesar (pdf)