Distribution

Kommunen behöver ha kunskap om hur systemet för eldistribution är uppbyggt och vilka elnätsföretag som verkar i kommunen. Energidistribution sker även i gasnät, där utbyggnad av nät för vätgasdistribution kan bli mer aktuellt i vissa kommuner i framtiden. 

Det svenska elnätet består av ett transmissionsnät, stamnätet, som ägs av svenska staten men förvaltas av Svenska kraftnät samt distributionsnät som består av regionnät och lokalnät. Storleken på regionnät och lokalnät varierar mycket och följer inte några läns- eller kommungränser. Information om vilka som äger näten, geografiska gränser med mera finns i detta kartverktyg: natomraden.se.

Regionnäten fördelar el från stamnätet till de olika lokalnäten och lokalnäten distribuerar ut elen till slutanvändarna som industrier, företag, hushåll och andra verksamheter. Vissa elintensiva verksamheter ansluts till en högre nivå i elnätet.

Elnätets uppbyggnad
Illustrationen visar elnätets uppbyggnad. Illustration: Boverket

Delar av det svenska stamnätet börjar närma sig slutet av sin tekniska livslängd. Det pågår och kommer att påbörjas stora investeringar i att förnya och förstärka stamnätet för att säkra en trygg elförsörjning i Sverige.