Vindkartering - New European Wind Atlas

New European Wind Atlas (NEWA) är en europeisk vindatlas med fritt tillgänglig data för vindresurser i EU-länderna och 100 kilometer ut från kusterna samt Östersjön och Nordsjön.

Den framtagna vindatlasen är den mest omfattande databas och vindatlas som finns över Europa. Den är framtagen inom ett omfattande internationellt samarbete som pågick mellan 2014 och 2020.

Det största steget framåt jämfört med tidigare databaser är att NEWA innehåller tidsserier från cirka 30 år med en tidsupplösning på 30 minuter samt data på upp till 500 meters höjd. Databasen innehåller förutom mesoskale-modellering (upplösning på 3 kilometer) även data från mikroskale-modellering med en högre upplösning (50 meter).

Det är viktigt att inse att högre upplösning inte automatisk innebär att resultaten är mer tillförlitliga. Beräkningar som använder sig av mesoskale-metoden innehåller mer fysikalisk modellering.

Jämförande studier av NEWA har visat att vid de förhållanden som råder i Sverige är det generellt sett bättre att använda värden från mesoskale-modellen än från mikroskalemodellen, trots den låga upplösningen. Det är av stor vikt att användare av databasen använder sig av nollplansförskjutning vid tolkning av resultaten.