Vanliga frågor om elcertifikat i Cesar

Cesar är Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier.


I Cesar

 • tilldelas anläggningsinnehavare elcertifikat baserat på den elproduktion som registrerade anläggningar rapporterat in
 • överför kontohavaren själv sina elcertifikat elektroniskt till köparen av elcertifikaten
 • annulleras elcertifikat för uppfyllelse av kvotplikt
 • hittar du marknadsstatistik

Cesar

Har du frågor om kontobesked för elcertifikat?

Vi har samlat vanliga frågor och svar (pdf)

 

+

Hur och när får jag ett Cesarkonto?

Cesarkontot skapas efter att Energimyndigheten beslutat om antingen godkännande av tilldelning av elcertifikat, kvotplikt eller ägarbyte. Beslutet skickas via Kivra, mejl eller vanlig post.

Cirka två-tre veckor efter att beslutet har fattats får privatpersoner/enskilda firmor samt företag som anmält en företrädare i samband med ansökan också ett mejl från Energimyndigheten. Mejlet innehåller en bekräftelse och generell information om Cesar samt länkar till dokument som förklarar systemets grundläggande funktioner.

+

Hur loggar jag som privatperson/enskild firma in i Cesar?

Du får automatiskt behörighet och kan logga in i Cesar samma dag som beslutet har fattats. Inloggningsmetoderna du kan välja mellan är BankID på fil eller mobilt BankID.

+

Hur loggar jag som företrädare för ett företag in i Cesar?

Företag och organisationer måste alltid anmäla vem i organisationen som ska få behörighet att logga in på kontot eftersom inloggningsmetoden är via BankID.

För att kunna logga in i Cesar behöver du:

 • ha behörighet att använda e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen). Saknar du behörighet ansöker du om det.

  Instruktion: Ansökan om behörighet för e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (pdf)
 • logga in i e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen) och anmäla att du vill ha behörighet till Cesar.
  Logga in på Mina sidor och klicka därefter på ”Skapa ärende” i vänsterspalten. Klicka på Elcertifikat och ursprungsgarantier. Under rubriken Anmäl behörighet i Cesar klickar du sedan på ”Skapa ärende”.

  Mina sidor

Du får en bekräftelse samt en instruktion via e-post när du kan logga in med BankID, bekräftelsen kan dröja två till tre veckor.

+

Hur loggar jag in?

Inloggningsmetoderna du kan välja mellan är BankID på fil eller mobilt BankID. Det fungerar även att använda surfplatta och mobil.

+

Hur loggar jag in utan svenskt personnummer?

Om du inte har ett svenskt personnummer behöver du ansöka om att få tillgång till Cesar med Freja eID. Du kan antingen skicka in blanketten via post eller e-post till regist...@energimyndigheten.se

Blankett för att få tillgång till Cesar med Freja eID

+

Problem att logga in - användare hittas inte

Innan du kan logga in i Cesar behöver du ha fått ditt beslut om godkännande av anläggning, ägarbyte eller kvotplikt.

+

Till vem ska jag sälja mina elcertifikat?

För att du ska få en intäkt för dina elcertifikat måste du själv avtala med någon som vill köpa dem. Det är kvotpliktiga aktörer som kan vara intresserade av att köpa elcertifikaten, till exempel elhandelsföretag. Du kan i första hand kontakta ditt aktuella elhandelsföretag. Det finns även en lista över samtliga kvotpliktiga aktörer.

Kvotpliktiga aktörer

+

Vem registrerar överföringen av elcertifikat och hur går det till?

Det är säljaren som ansvarar för att elcertifikaten överförs till köparen. Innan du som säljare genomför överföringen måste du ha fått följande uppgifter från köparen:

 • Priset på elcertifikat. Det kan vara ett fast pris eller rörligt pris. Vid rörligt pris behöver du uppgift om prisgrupp, till exempel ”månadspris”. Du anger prisuppgift i Cesar i samband med att du skapar överföringen.
 • Till vilket elcertifikatkonto hos köparen du ska överföra elcertifikaten.

Så skapar du en engångsöverföring

Så här skapar du en automatisk överföring

+

Vad gör jag om adresser i Cesar inte är korrekta?

Uppgifter om faktureringsadress kan du redigera själv i Cesar om du är registrerad som användare på elcertifikatkontot. Övriga adressändringar anmäler du via mejl.

Manual för adressändring (pdf)

+

Vad gör jag om anläggningsuppgifter i Cesar inte är korrekta?

Förändrade uppgifter gällande din anläggning som inte längre stämmer ska anmälas till Energimyndigheten. Det gäller till exempel vid ägarbyte, ändrad effekt, ändring av rapporterande företag eller ändring av mätpunkt för tilldelning av elcertifikat. Fel anläggnings-ID och/eller fel Ediel-ID resulterar i att tilldelning av elcertifikat blir försenad eller i värsta fall uteblir.

Anmäl förändringar i anläggningsinformationen

+

Hur lägger jag till användare som ska ha åtkomst till mitt konto?

En användare med alla behörigheter kan själva skapa fler användare i Cesar.

Skapa och redigera en användare i Cesar

+

När sker utfärdande?

Utfärdandet sker normalt den 15:e varje månad eller den närmast följande vardagen.

Om extra utfärdande sker meddelas detta på Cesars nyhetssida

Observera att utfärdandet kan bli försenat på grund av tekniska fel samt omständigheter som Energimyndigheten inte råder över, till exempel felaktig mätvärdesrapportering. Energimyndigheten garanterar därför inte att utfärdande sker som i normalfallet den 15:e varje månad och påtar sig inte ersättningsskyldighet för eventuell sen leverans av elcertifikat.

+

Att tänka på inför utfärdande

Elcertifikat kan endast utfärdas sex månader tillbaka i tiden. Det innebär att en innehavare förlorar rätten till dessa elcertifikat om mätvärdena inte är inrapporterade inom sex månader. Deklarationer utfärdas tre månader tillbaka i tiden.

Det är viktigt att du kontrollerar att dina mätvärden är korrekta i Cesar innan utfärdande sker. När utfärdande har skett kan nya mätvärden inte tas emot för nytt utfärdande.

Detsamma gäller för dig som gör bränsle-/enhetsdeklarationer. Har elcertifikat utfärdats för period som deklarerats är det inte möjligt att korrigera deklarationen.

+

Vilka anläggningar behöver du deklarera för i Cesar?

Kraftvärme- och industriella mottrycksanläggningar samt biogasanläggningar måste göra en bränsledeklaration innan elcertifikat kan utfärdas. Detta innebär att anläggningens innehavare specificerar typ av tillfört bränsle till anläggningen under perioden.

Även kombi- och hybridanläggningar måste göra deklarationer innan elcertifikat kan utfärdas. En kombianläggning är en anläggning där flera olika vattenkraftanläggningar rapporterar via samma mätare, till exempel ett storskaligt vattenkraftverk vars produktion inte är godkänt för tilldelning av elcertifikat och ett småskaligt vattenkraftverk vars produktion är godkänt för tilldelning elcertifikat.

En hybridanläggning är en anläggning som producerar el med olika energikällor bakom samma mätpunkt, till exempel vind och sol.

+

Varför går det inte att skapa enhets- eller bränsledeklarationer?

För att kunna skapa en enhets- eller bränsledeklaration måste månadens alla dygn vara inrapporterade. Har det rapporterats noll produktion för en månad finns det ingen deklaration att skapa. På utfärdandedagen kan du inte skapa en ny deklaration.

+

När ska jag enhets- eller bränsledeklarera?

Enligt Energimyndighetens föreskrifter (STEMFS 2011:4 samt STEMFS 2010:3) ska bränsle- och enhetsdeklarationer vara gjorda senast den 14:e i månaden efter aktuell produktionsmånad. Om det inte har varit möjligt att deklarera till den 14:e, till exempel på grund av tekniskt fel på mätare som medfört att mätvärden inte har kunnat rapporteras, är det dock senast den sista dagen i månaden, två månader efter aktuell period som deklarationen ska vara gjord. Deklarationen för januari ska exempelvis vara gjord senast den 31 mars.

Notera:

 • Bränsle- och enhetsdeklarationer kan inte skapas eller ändras under dagen för utfärdande.
 • Ibland finns det en eller flera deklarationer att skapa för en och samma månad. Detta kan exempelvis bero på ändrat anläggnings-ID.
+

Hur avslutar jag mitt konto i Cesar?

Du kan avsluta ditt konto i Cesar genom att logga in på Mina sidor och följa stegen i instruktionen nedan.

Mina sidor

Instruktion: Avsluta konto i Cesar