Tillstånd för vindkraft - mindre anläggningar

Gemensamt för alla typer av mindre anläggningar är att handläggningen görs hos kommunen där vindkraftverket ska byggas.

Beroende på storlek på vindkraftverket och hur det är placerat behövs antingen en anmälan till kommunen eller bygglov från kommunen, eller både och. I tabellen kan du se skillnaden mellan olika typer av mindre anläggningar.

När du behöver bygglov, Boverket

Guide för bygglov och byggprocessen, Boverket

Typ av anläggning
Anmälan
Bygglov
Sju eller fler verk tillsammans med en totalhöjd upp till 120 m
Anmälningspliktigt enligt miljöbalken till kommunen
Ja (om totalhöjden överstiger 20 m)
Två till sex verk tillsammans med totalhöjd upp till 150 meter
Anmälningspliktigt enligt miljöbalken till kommunen
Ja (om totalhöjden överstiger 20 m)
Enskilt verk med en totalhöjd om 50 meter eller mer
Anmälningspliktigt enligt miljöbalken till kommunen
Ja
Enskilt verk 20 – 50 meter i totalhöjd eller rotordiameter över 3 meter
Ingen anmälan enligt miljöbalken krävs
Ja
Enskilt verk lägre än 20 meter i totalhöjd och med rotordiameter högst 3 meter
Anmälan till kommunens byggnadsnämnd
Ja, om vindkraftverket står närmare fastighetsgränsen än vindkraftverkets höjd

 

+

Kontaktpunkt för tillstånd

I kontaktpunkten har vi samlat information om vilka lagar du behöver tänka på och vilken myndighet som hanterar vilka tillstånd.

+

Bygglov

På Boverkets webbplats finns information om bygglov för vindkraftverk

Kontakta din kommun för ansökan och information om bygglov.