Avsluta cesarkonto

Här finns instruktioner för hur du avslutar ditt ursprungsgarantikonto i Cesar.

Avgifter för ursprungsgarantier

Avsluta ditt ursprungsgarantikonto

För att avsluta ditt ursprungsgarantikonto behöver du återkalla godkännandet för ursprungsgarantier för din anläggning. Det gör du där du ansökte om ursprungsgarantier, i e-tjänsten för Elcertifikat och ursprungsgarantier (Eugen). Du når e-tjänsten genom att logga in på Mina sidor.

Mina sidor

Instruktion för återkallande av anläggning (pdf)

Om du har kvarvarande ursprungsgarantier kan du sälja dessa till en köpare. I det fallet behöver du överföra ursprungsgarantierna till köparens konto i kontoföringssystemet Cesar.

Manual för att göra engångsöverföring av ursprungsgarantier (pdf)

Hittar du ingen köpare kommer ursprungsgarantierna per automatik att annulleras ett år efter produktionsmånaden.

För att undvika kommande års avgift på 200 kr måste en anläggnings godkännande återkallas senast under december månad. Observera att handläggningstiden för återkallanden kan variera.