Eldrivna lastbilar minskar Gotlands koldioxidutsläpp

Transporter står för ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, och lastbilstrafiken står för den enskilt största delen. Att hitta ett sätt att förenkla laddningsprocessen är ett steg i att elektrifiera landets tunga fordonsflotta, vilket i sin tur skulle innebära enorma vinster för miljön. Med Ann Segerborg-Fick i spetsen ville man i projektet ​​Elektrifiering av tunga lastbilar genom smart samverkan i energisystemet därför testa hur väl en eldriven lastbil skulle fungera i ett gotländskt åkeriföretags dagliga arbete.

“Vi behöver fler projekt som det här”

Upplägget var enkelt. Chauffören skulle ladda ellastbilen under natten samt snabbladda den med hjälp av ett energilager under lunchrasten. På så sätt skulle bilen ha kapacitet nog att klara en hel dag. Målet var att studera hur ellastbilen presterade, hur föraren upplevde körningen och hur väl de olika laddningsprocesserna fungerade i kombination. Allt detta för att i slutändan få en bild av hur nära Sverige faktiskt är en hållbar transportsektor.  

- Försöket med ellastbilen gick bra i några dagar och under den tiden var förarna väldigt positiva till omställningen. Förutom att ellastbilen gick betydligt tystare tyckte de också att den var roligare att köra än vanliga lastbilar. Så det var väldigt positivt. Men tyvärr fungerade inte mjukvaran i det stationära elbatterilagret riktigt som den skulle, vilket var en förutsättning för att föraren skulle kunna köra hela dagen. Dessutom hade vi bara tillgång till en ellastbil under perioden, så vi kunde inte genomföra några parallella tester, förklarar Ann Segerborg-Fick, projektledare för projektet och utvecklingsledare på Ecoloop.      

Hon förklarar vidare att projektet ändå var viktigt att genomföra, eftersom praktiska tester behöver ske utanför labbmiljö för att man ska få en bild av hur tekniken presterar i verkligheten och med de riktiga slutanvändarna.  

- Vi ville ha med aktörer från hela värdekedjan – från energileverantör och lastbilstillverkare till åkeri och enskild förare. Det är först då vi kan testa helheten för att se vad vi måste bli bättre på för att lyckas. Det var också därför vi såg till att ha riktiga körningar, så att resultaten skulle bli så autentiska som möjligt.

Räckviddsångest i åkeribranschen

Transportsektorn skiljer sig åt från personbilsindustrin på flera sätt. När du har ett tungt lastat fordon kan du inte riskera att bli stående med din last, det är helt enkelt inte ekonomiskt försvarbart. Ann förklarar att det finns en utbredd räckviddsångest bland chaufförerna.  

- Jag vet att vi har kommit en bra bit på vägen, men det återstår fortfarande en hel del innan vi har en fungerande laddinfrastruktur. Det är just därför den här typen av praktiska innovationsprojekt är så viktiga, vi måste testa oss fram och se var bristerna finns.

“Gotland har kommit närmare fastlandet”

Ann berättar även om hur projektet öppnat nya dörrar. Det har bland annat lett till att Ann och hennes kollegor påbörjat nya projekt inom transportsektorn på Gotland.  

- Alla som medverkade i testet är väldigt nöjda med projektet, trots att det inte gått riktigt så smidigt som vi hade trott att det skulle göra. Just nu tittar vi på de faktiska resultaten och vi är väldigt hoppfulla. Så om jag skulle komma med ett råd till andra som har ett projekt i åtanke, är det att bara köra på. Och försök att hitta samarbeten med andra branscher också. Jag förespråkar samarbeten över gränserna, det är väldigt lärorikt och gör att vi förstår varandras behov. Det har vi verkligen gjort under den här perioden. Det känns som att Gotland har kommit närmare fastlandet genom det här projektet.

Om projektgruppen

I projektet samarbetade Ecoloop, Volvo Lastvagnar, Vattenfall och Roma Grus.