Smarta elmätare kan sätta ny världsstandard

Anders Kjellström har jobbat med elkraftsystem i olika former under mer än 40 år. Men potentialen han ser i projektet Effekthantering med smarta elmätare tror han är större än för något han sett under sina fyra decennier i branschen.

- Innan vi satte i gång här på Gotland körde vi ett mindre pilotprojekt i Mölndal. Tack vare att det gick så bra, trots minimala resurser, vågade vi satsa på det här.

Olika hus på Gotland.

Till följd av ett nytt EU-direktiv ska mer än en kvarts miljard elmätare inom EU bytas ut under de kommande åren. Det gör bland annat att du som kund kommer att kunna se dina mätvärden direkt, så gott som i realtid. Med hjälp av mätvärdena kan du sedan undvika de högsta effekttopparna och slippa utlösta säkringar.  

- Inom några år kommer i princip alla fordon att vara eldrivna, och om alla ska ladda sin elbil när de kommer hem från jobbet – då kommer elnätet att kollapsa. Det säger sig självt. Men om vi däremot kan styra laddningen kan vi spara enorma summor pengar, samtidigt som vi slipper elavbrott, fortsätter Anders som är projektledare för satsningen.  

Flytta effekten och ladda fler elbilar

I praktiken handlar det om att flytta effekten, så att den största förbrukningen sker när belastningen på elnätet är som minst. På så sätt finns det också utrymme i elnätet för att ladda fler elfordon. Och med tanke på att en elbil släpper ut betydligt mindre koldioxid än en fossilbil, skulle resultaten gynna både miljön och plånboken. För varje mil du kör på förnybar lokalproducerad elenergi i stället för importerat fossilt bränsle, minskar du koldioxidutsläppen med hela 95 procent och energibehovet med 70 procent. 

Ett billigare och mer robust system

- Jag läste en doktorsavhandling på Chalmers för ett par år sedan. Där påpekade författaren att elnätet kan bli 40 procent billigare genom att fler elbilar kopplar upp mot det. Jag hoppas att vi kommer att kunna bekräfta det med det här projektet.

Anders och hans företag Electro Test Sweden AB ansvarar för att implementera och testa effektstyrningen med hjälp av Gotlands Energis elmätare. De genomför testen i villor men på sikt är också företag och föreningar intressanta. I ett senare skede vill de även engagera Studieförbundet Vuxenskolan och Wisbygymnasiet för att sprida kunskap om problematiken.   

På Gotland är situationen nämligen särskilt speciell. Om det går att få bättre styrning på effekten kan man slippa investera i en tredje elkabel mellan ön och fastlandet. Förutom den ekonomiska fördelen kan styrningen dessutom bidra till att göra det gotländska systemet mer robust.   

- Jag tror att det här projektet kommer att ge ringar på vattnet – både lokalt och nationellt. Kanske till och med globalt, om våra styrningar blir certifierade och en del av internationell standard.