Vätgaslagring kan göra oss mindre sårbara i kriser

För att minska beroendet av el från fastlandet, speciellt vid krissituationer, behövs flera alternativa sätt för produktion och lagring av energi utvecklas lokalt på Gotland.

En Europa-unik lösning

I takt med att alltmer el produceras från förnybara energikällor, som vind och sol, växer också behovet av att lagra den. Samhället kräver mer och mer el för att gå runt, men alla förnybara källor kan inte leverera på en förutsägbar nivå eftersom de styrs av naturens krafter. Därför kan lösningen med vätgaslagring hjälpa till att lösa sådana problem som tillfällig effektbrist samt elavbrott och skapa ett tryggare och mer hållbart Gotland.  

- Vi har jobbat i nästan sju år för att utveckla smarta sätt att lagra överskottsel, så att vi kan använda den om det skulle uppstå ett underskott. För kortare uppehåll fungerar det ju bra att använda batterier, men om vi till exempel skulle bli utan el under längre perioder behöver vi långtidslagra med vätgasteknik och bränslecell. Inom industrin har man länge använt vätgas, men det har man inte ute i övriga samhället. Vårt arbete med att producera vätgas och nyttja den för att lagra energin från vår solcellspark är med andra ord ganska unik, säger Per Karlsson, ägare av Gangvidefarm och och VD för Hydrogenfarm AB samt projektledare för projektet ”Vätgas som energilager, infrastruktur, drivmedel för elfordon och vätgasfordon”.  

Mer aktuellt än någonsin

Tillsammans med tre andra aktörer jobbar Per och Kickan Karlsson på Gangvidefarm för att ta fram en standardmodul i containerlösning som kan ge alla dom nyttor vi identifierat, där nämns samhällsberedskap, lantbrukets behov, även inom försvaret finns behov.  

- Vi har tyvärr inte kommit så långt som vi hade önskat. Vi har också problem med komplicerade projektbeskrivningar som inte tillåter investering och leveransproblem av utrustning. Det har lett till att vi fortfarande jobbar med en genomförandestudie. Det finns en komplett ritning på systemet och en säkerhetsklassning, men vi skulle verkligen vilja komma i gång på riktigt nu. Med tanke på världsläget är ju den här typen av projekt mer aktuella än någonsin.  

Bra upprustning för samhällsnytta på Gotland

- På sikt vill vi bygga 200-300 energivätgaslager, med geografisk spridning i anslutning till produktion och konsumtion det skulle göra oss betydligt mindre sårbara här på Gotland, och där utrusta 20 anläggningar med snabbladdning av elbil och tankning av vätgasfordon. Även om energivätgaslager handlar om att bredda våra energikällor är det bättre upprustning av Gotland än fem stridsvagnar brukar jag säga. Det här är ingenting annat än ren samhällsnytta, därför är det väldigt viktigt att vi kan fortsätta utveckla och bygga systemet. Tanken är ju att innovationen inte ska stanna på Gotland, det går ju att använda systemet på många platser i världen.