Värmepump

En värmepump hämtar värme från marken, berggrunden, vattnet i en sjö eller från luften.

Om du har en värmepump kan betalar du hälften så mycket för din energi som om den kom från en annan energikälla.

Vad är bra med värmepump?

Du får billig energi.

Du slipper sota.

Värmepumpen släpper inte ut rök.

Vad är dåligt med värmepump?

Om pumpen går sönder kan du inte laga den själv.

Du behöver el för att pumpen ska fungera.

Det är dyrt att köpa värmepump.

Bergvärme

Bergvärmepump.jpg

Bild: Luft-vattenvärmepumpen utvinner värme ur uteluften och överför värmen
till husets vattenburna värmesystem. Värmepumpen värmer även husets varmvatten. Klicka på bilden för att förstora.

Här ser du ett hus i genomskärning. Huset värms upp med en bergvärmepump som finns i källaren. Pumpen hämtar värmen ur ett borrhål i marken. Värmepumpen producerar både värme och varmvatten. Klicka på bilden för att se en större bild.

En bergvärmepump hämtar värme från berggrunden och grundvattnet. Du kan få mer än hälften av din energi från detta.

Du måste ha tillstånd av kommunen.

Värme från jord, grundvatten och sjö

Jordvärmepump.jpg

Bild: Här ser du ett hus i genomskärning. Klicka på bilden för att förstora.

Huset värms upp med en jordvärmepump som även producerar varmvatten. Värmen hämtas från slingan som ligger nergrävd i jorden. 

Man kan använda den värme som finns på jordytan, i grundvattnet och i sjöar. Du kan få mer än hälften av din värme på det här viset.

Du lägger ned rör och slingor och du måste ha tillstånd av kommunen.

Luftvärme

Bild: Luft-vattenvärmepumpen utvinner värme ur uteluften och överför värmen till husets vattenburna värmesystem. Värmepumpen värmer även husets varmvatten. Klicka på bilden för att förstora.

Uteluftvärmepumpen tar värme ur uteluften och överför värmen till husets vattenburna värmesystem. Värmepumpen värmer även husets varmvatten. Klicka på bilden för att se en större bild.

Du kan få värme från luften på två sätt. Det ena sättet är med en uteluftsvärmepump, det andra sättet är med en frånluftsvärmepump.

Uteluftsvärmepumpen tar värme från luften ute och frånluftsvärmepumpen tar värme från husets ventilationssystem.