Projektinformation

Projekttitel:
Ökad förståelse och modellering av instationär värmeöverföring i motorrum
Projekttitel (eng):
An engine-bay test bed for understanding and modeling of unsteady heat-transfer
Project manager:
Blago Minovski
Organisation:
Volvo Technology AB
Projektnummer:
44920-1
Projektstart:
2018-04-01
Projektslut:
2021-11-30
Budget:
ÅrBeviljat
20183 012 000 kr
20191 036 000 kr
20201 964 000 kr
2021828 000 kr
Total:6 840 000 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI)
Energimyndighetens andel:
48 %
Energimyndighetens handläggare:
Anders Johansson
Ärendesammanfattning:
Syftet med projektet är att öka fordonens effektivitet genom att minska inverkan av motorrummets kylbehov. Projektet ska utveckla CFD-modeller (Computational fluid dynamics) för motorrum och komponenter för både lätta och tunga fordon och med speciellt fokus på hybrida drivsystem. Modellerna ska valideras mot experiment i testrigg. Målsättningen är att minska kylförlusterna med 50 - 100 % beroende på körfall och framdrivningssystem och därmed uppnå energieffektivare fordon.
Ärendesammanfattning (eng):
The application aims at providing tools to enable significant reduction in vehicle cooling drag, up to 50-100% depending on driving conditions and propulsion system. Current practices suffer from a lack of validation data, particularly for transient situations such as vehicle start-stop and soak. The lack of data is a disadvantage for the development of accurate numerics for engine bay design. Accurate CFD tools are crucial for industry to push the limits of energy savings. For this, a test bed will be designed, constructed, and used to measure relevant flow and heat transfer conditions. The facility will include laser diagnostics for flow and temperature field. Later, the data will be correlated to full scale tests and will be used to improve CFD methods. The outcome will give bio-fuel combustion engines and hybrids an experimental and computational platform enabling a engineering design process with significant reduction of the cooling drag and lead time.