Projektinformation

Projekttitel:
Energiförsörjningsalternativ för elektrifierade bussystem
Projekttitel (eng):
Energy transfer solutions for electrified bus systems
Project manager:
Johan Östling
Organisation:
RISE Viktoria AB
Projektnummer:
41407-1
Projektstart:
2016-02-01
Projektslut:
2018-03-31
Budget:
ÅrBeviljat
20162 270 705 kr
20172 224 724 kr
Total:4 495 429 kr
Programområde:
Transporter, forskningsprogram
Program:
Demonstrationsprogram för Elfordon
Energimyndighetens andel:
89 %
Energimyndighetens handläggare:
Erik Svahn
Ärendesammanfattning:
Syftet med projektet är att genom forskning vidareutveckla en metod som används för robust och ekonomiskt fördelaktig dimensionering av energiförsörjningssystem för elektrifierad busstrafik i ett komplext linjenät med variation i bussflöden. Den utvecklade metoden ska kunna användas för jämförelser mellan olika elektrifierade fordonssystem vid planering av flera sammanlänkade linjer eller ett helt linjenät.
Ärendesammanfattning (eng):
All-electric bus systems is seen as an opportunity to reduce emissions, noise and dependence on fossil fuel. The bus systems can have different energy storage systems that can be supplied with energy in different ways, e.g. when stationary, during movement, battery replacement, etc. Various demonstration projects underway around the world test various techniques but a methodology to analyze these alternatives including from a total cost perspective is missing. The main goal of the project is to research and further develop a methodology that is used for a robust and cost efficient design of energy supply systems for electrified bus traffic in a complex route network with variety of bus flows. The idea is that the developed methodology should be used for comparisons between different electrified vehicle systems in the planning of several interconnected lines or an entire network.
Dokument: